Sztuka i zainteresowania

ul. Leszczyńska nr 127 / 61-417 Poznań
ul. Błoniówka 45 / 32-091 Pielgrzymowice
ul. Jana III Sobieskiego 80B / 62-030 Luboń
ul. Obornicka 38/2 / 02-953 Warszawa
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 88A / 38-400 Krosno
ul. Stefana Batorego 35/4 / 58-300 Wałbrzych