Technika

Co jaki czas trzeba robić przegląd gaśnic?

Co jaki czas trzeba robić przegląd gaśnic?

Pixabay/pexels.com

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Każdy właściciel lub zarządca budynku użytkowo-mieszkalnego jest ustawowo zobligowany do zastosowania odpowiednich narzędzi, które zapewnią bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Obowiązek posiadania gaśnicy dotyczy również właścicieli samochodów. Co najmniej raz w roku należy wykonać przegląd gaśnic, a co pięć lat ich remont – wynika to z faktu, że środki gaśnicze objęte są pięcioletnim okresem ważności.

 

Sprawna gaśnica – podstawa bezpieczeństwa

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami popż, wymagana masa środka gaśniczego wynosi 2 kg na 100 m2 budynku. Urządzenia te powinny znajdować się w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, muszą też być w pełni sprawne, czyli gotowe do użytku w razie nagłej potrzeby. Obowiązkiem osoby zarządzającej obiektem jest systematyczny przegląd gaśnicy, wykonywany nie rzadziej niż raz w roku. W sytuacji, gdy sprzęt będzie używany, konieczna jest ocena sprzętu niezwłocznie po zakończeniu działań gaśniczych. Przeglądów mogą dokonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, naklejając na sprawną gaśnicę kontrolkę zawierającą nazwę i adres firmy przeprowadzającej konserwację, pieczątkę konserwatora, dokładną datę przeprowadzenia kontroli (dzień, miesiąc i rok) oraz datę następnego, obowiązkowego przeglądu.

 

Dostępny w obiektach użytkowo-mieszkalnych sprzęt gaśniczy może być używany przez wszystkie osoby przebywające w obrębie nieruchomości, zakładając oczywiście, że jest to konieczne ze względu na pojawienie się zagrożenia pożarowego. Obowiązkiem zarządcy jest publiczne udostępnienie instrukcji obsługi urządzeń gaśniczych, zasad postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz ewakuacji z budynku, a także umieszczenie w widocznym miejscu numerów alarmowych. Istotną kwestią jest ponadto umieszczenie zasad zachowania się w sytuacji kryzysowej, uwzględniając przy tym wytyczne do bezpiecznego opuszczenia budynku oraz informacje o tym, kto odpowiada za bezpieczną i sprawną ewakuację.

 

Dodatkowe wsparcie przeciwpożarowe

 

Ważną kwestią w zakresie bezpieczeństwa ppoż są również dodatkowe urządzenia , do których należą m.in. montowane w sieciach wodociągowych hydranty, nota bene, umieszczane zarówno w części zewnętrznej, jak i wewnątrz budynku. Każde urządzenie musi posiadać aprobatę techniczną, atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP. Szczególnie ważny okazuje się w tym przypadku hydrant 25, który może być stosowany w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi. Wspomniane urządzenie powinno znajdować się na każdej kondygnacji wysokich budynków, jak również w obrębie obiektów średniowysokich o powierzchni większej niż 200 m2.

 

Reasumując, hydrant wewnętrzny o nominalnej średnicy węża 25 mm powinien znajdować się praktycznie we wszystkich jednostkach użyteczności publicznej, czyli w szkołach, przedszkolach, szpitalach, sklepach, kinach, teatrach, ośrodkach kultury, biurowcach, hotelach, restauracjach itp. Sprzęt ten nie powinien być stosowany w garażach i halach magazynowych – tutaj należy zastosować hydranty o nominalnej średnicy węza 33 i 52.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*