Przedsiębiorcy nie zawsze mogą sfinansować swoje plany inwestycyjne przy wykorzystaniu gotówki. Zakup maszyn przemysłowych, wejście na nowe rynki czy powiększenie floty pojazdów wiąże się ze sporymi wydatkami. W sytuacjach, gdy możliwe do osiągnięcia przychody są wyższe niż potencjalne raty odsetkowe, warto rozważyć pozyskanie kapitału z innego źródła. Najpopularniejszym jest kredyt inwestycyjny.

Co zyskujesz wybierając kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to rodzaj pożyczki, jakiej instytucja finansowa udziela przedsiębiorcy. Przeznaczenie tej pożyczki musi być jasno sprecyzowane i pozytywnie zweryfikowane. Pomoc w uzyskaniu kredytu świadczą wyspecjalizowane instytucje. Pośrednictwo finansowe daje między innymi wsparcie w oszacowaniu możliwości kredytowych. Zależą one od wielu czynników, jak chociażby branża, w jakiej działa firma i kondycja finansowa. Kredyt dla spółek można otrzymać na wiele różnych celów:

  • maszyny i sprzęt produkcyjny,
  • środki transportu,
  • nieruchomości,
  • budowę nowych obiektów,
  • wykup środków trwałych z leasingu,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku,
  • nowe technologie,
  • remont środków trwałych.

Możliwości zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego nie kończą się na wymienionej liście, a różne banki podchodzą do tych kwestii odmiennie. Jeśli nasze potrzeby wykraczają poza opisany zakres możliwości finansowania, a planowana inwestycja niesie za sobą realne szanse czerpania zysków, istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania kredytu inwestycyjnego. Warunki kredytu będą każdorazowo dostosowane do indywidualnego charakteru przedsięwzięcia. Z uwagi na dużą konkurencję banki chętnie proponują bardzo korzystne warunki kredytowania, między innymi: długi okres spłaty, możliwość wyboru waluty czy okres karencji.