Biznes i reklama

Sprawozdanie finansowe – co warto o nim wiedzieć?

Sprawozdanie finansowe – co warto o nim wiedzieć?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Sprawozdania finansowe to raporty, które firmy wydają swoim inwestorom i innym zainteresowanym stronom. Sprawozdania te zawierają informacje na temat działalności i finansów firmy, w tym przychodów, wydatków i zysków. Sprawozdania te są również wykorzystywane przez inwestorów do porównywania jednej firmy z drugą, dlatego przedsiębiorstwa muszą być ostrożne przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Trzy główne rodzaje sprawozdań finansowych to:

Rachunek zysków i strat 

To sprawozdanie pokazuje, ile pieniędzy firma zarobiła w określonym czasie. Pokazuje również, ile firma wydała w tym okresie. Rachunek zysków i strat zazwyczaj zawiera szczegółowe informacje na temat przychodów ze sprzedaży, marży zysku brutto, kosztów operacyjnych, dochodu netto i zysku na akcję (EPS).

Bilans 

To zestawienie pokazuje, co Twoja firma posiada i co jest jej winna w określonym dniu. Pokazuje również, ile gotówki masz w banku w danym momencie. Bilans zazwyczaj zawiera szczegóły dotyczące aktywów (tego, co firma posiada), zobowiązań (tego, co jest winna) oraz kapitału własnego (różnicy pomiędzy tym, co posiada, a tym, co jest winna).

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Sprawozdanie to pokazuje, skąd pochodziły środki pieniężne i dokąd zmierzały w danym okresie czasu. Dzięki niemu inwestorzy wiedzą, czy firma ma wystarczająco dużo gotówki, aby zapłacić rachunki w danym momencie.

Jeśli chcesz skorzystać z takich rozwiązań, to koniecznie sprawdź witrynę internetową: https://akdudziak.pl/sprawozdanie-finansowe-katowice/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*