Wszystko wokół domu

Jak się robi audyt dostępności architektonicznej?

Jak się robi audyt dostępności architektonicznej?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Budynki dostosowane do osób z niepełnosprawnością stają się codziennością. Dziś niemal wszystkie urzędy, szkoły czy szpitale są dostosowane do przyjmowania interesantów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Aby przystosować budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych można skorzystać z pomocy finansowej z Funduszu Dostępności. Otrzymanie pożyczki wymaga jednak przejścia z wynikiem pozytywnym audytu architektonicznego budynku. Na czym on polega? 

Badanie przyjazności 

Audyt dostępności jest warunkiem podstawowym udzielenia pożyczki. Zadaniem badania jest stwierdzenie w budynku elementów, które utrudniają dostanie się do jego wnętrza. Mogą być to schody lub wąskie korytarze, które uniemożliwiają poruszanie się osobom na wózku. Takie utrudnienia będą musiały być w przyszłości zlikwidowane. W audycie mogą być już zaznaczone pewne rozwiązania, które sprawnie przemienią budynek niedostępny dla niepełnosprawnych w budynek dla nich przyjazny. Takim ułatwieniem może być winda lub pochylnia. Audyt architektoniczny ma również na celu stwierdzenie zgodności budynku z obowiązującymi prawnie standardami. Mowa tu przede wszystkim o warunkach technicznych i usytuowaniu. Budynek powinien uwzględniać różne potrzeby i być funkcjonalny, stąd konieczność skupienia się na punkcie widzenia niepełnosprawnych interesantów. 

Kto przeprowadza audyt? 

Osobę, której zadaniem będzie przeprowadzić audytu można wybrać samemu. Zajmują się tym prywatne firmy lub organizacje pozarządowe. Ważne, aby posiadały one odpowiednią wiedzę i doświadczenie potrzebne do stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości. Bardzo ważne jest również, aby osoba prowadząca audyt posiadała umiejętności przestrzennego myślenia i wynajdywania potencjalnych barier architektonicznych. Znaczące jest, aby analiza obiektu nie zaczynała się i nie kończyła tylko na drzwiach. Audyt powinien uwzględniać takie punkty jak miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że profesjonalny audyt ma za zadanie zbadanie całej infrastruktury placówki. 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*