Biznes i reklama

Komu i na jakich zasadach przysługują alimenty?

Komu i na jakich zasadach przysługują alimenty?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Alimenty, wbrew powszechnej opinii, przysługują nie tylko dzieciom w razie rozwodu rodziców. O ile jest to najczęstsza okoliczność przyznawania tego świadczenia, nie jest ona jedyną przewidzianą w polskim prawie.

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko spoczywa na rodzicach do czasu, aż dziecko będzie w stanie utrzymywać się samodzielnie, więc nie zawsze będzie to czas osiągnięcia przez nie pełnoletności, np. w przypadku podjęcia przez dziecko studiów na uczelni wyższej. 20Świadczenie takie należy się również osobom, które potrzebują pomocy materialnej, gdyż nie są w stanie utrzymać się samodzielnie – mogą wtedy zażądać pomocy od najbliższych krewnych.

Świadczenie alimentacyjne przysługuje:

  • rodzinie w linii prostej (czyli dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom.) i rodzeństwu,
  • dzieciom, także pozamałżeńskim (gdy są niepełnoletnie, niezależnie od tego, czy potrzebują pomocy materialnej) – od obojga rodziców,
  • matce pozamałżeńskiego dziecka (niezależnie od tego, czy potrzebuje pomocy materialnej) – od ojca dziecka, w wysokości kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu,
  • rozwiedzionemu małżonkowi, o ile nie został on uznany za wyłącznie winnego rozwodu i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie – od byłego małżonka,
  • osobie przysposobionej (adoptowanej) – od osoby przysposabiającej i wzajemnie, a w niektórych przypadkach także od krewnych adoptowanego/adoptującego,
  • pasierbicy i pasierbowi, ojczymowi i macosze, o ile nie przeczy to zasadom współżycia społecznego.

Artykuł napisany we współpracy z Kancelarią Prawniczą, z Warszawy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*