Technika

Regeneracyjny i ceramiczny akumulatora ciepła – brak dodatkowego spalania!

Regeneracyjny i ceramiczny akumulatora ciepła – brak dodatkowego spalania!
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Akumulatory ciepła przeznaczone są do „spalania” lotnych związków organicznych (VOC), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i innych produktów niepełnego spalania. Zasada działania opiera się na różnicy pomiędzy temperaturą gazów opuszczających piec i wchodzących do niego.

Regeneracja? Ale jak?

Proces regeneracji polega na spalaniu gazów w komorze dopalania stosując dopalacz termiczny w kontrolowanych warunkach z wykorzystaniem paliwa, co zapewnia całkowite spalanie zanieczyszczeń przed ich odprowadzeniem do atmosfery. Gazy opuszczające tę komorę ulegają dalszemu utlenianiu w drugiej, znajdującej się za nią komorze dopalania, która pełni rolę strefy buforowej, gdzie po spaleniu temperatura spada, a następnie ponownie wzrasta przed wejściem w kolejny cykl regeneracji. W ten sposób wszystkie niespalone zanieczyszczenia i CO są niszczone podczas cykli regeneracyjnych.

RTO coraz popularniejsze

W ostatnich latach znacznie wzrosło zastosowanie jeśli chodzi o regeneracyjny dopalacz termiczny (RTO). (RTO) to nowa generacja regeneracyjnych dopalaczy termicznych z dodatkowym magazynem ciepła. Zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wymagania dzisiejszych przepisów ochrony środowiska w zakresie redukcji emisji. Dopalacz termiczny stosuje się do oczyszczania lotnych związków organicznych (LZO), może być również stosowany do regeneracji gazów w instalacjach chłodniczych oraz do wytwarzania pary dla celów grzewczych. Główną zaletą RTO jest to, że nie wymaga dodatkowego spalania i nie wymaga dodatkowego zużycia paliwa.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*