Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, która oferuje pracodawcom elastyczność i niską barierę wejścia. Pracownicy tymczasowi nie są pełnoetatowymi pracownikami, ale nadal otrzymują pewne świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i płatny czas wolny. Ten rodzaj zatrudnienia może być pomocny dla firm, które chcą zatrudnić krótkoterminową pomoc lub wypełnić luki w kadrze.

Produkcja

Kiedy firma musi zwiększyć produkcję lub dokonać napraw, może zatrudnić pracowników tymczasowych do pomocy, dopóki jej działalność nie wróci do normy. Zatrudniając pracowników tymczasowych poprzez agencję pracy tymczasowej, firmy nie muszą zobowiązywać się do zatrudniania pracowników w pełnym wymiarze godzin. Może to być pomocne, jeśli firma szuka pomocy przy sezonowych potrzebach lub jednorazowym projekcie.

Budownictwo

Projekty budowlane często wymagają napływu pracowników w pewnych okresach w ciągu roku. Na przykład, wiele firm budowlanych zatrudnia pracowników tymczasowych w miesiącach zimowych, kiedy jest mniejszy popyt na nowe domy i firmy. Dzięki temu firmy budowlane mogą zatrudniać pracowników wtedy, kiedy ich potrzebują i zwalniać ich po zakończeniu projektu.

Handel detaliczny

Sklepy detaliczne w dużej mierze polegają na zatrudnianiu sezonowym, aby zapewnić sobie wystarczającą liczbę pracowników w okresach wzmożonego ruchu, takich jak Boże Narodzenie lub sezon wakacyjny. Powszechne jest również zatrudnianie pracowników na część etatu w godzinach największego natężenia ruchu w sklepach.