Technika

Jak przewozić ładunki niebezpieczne?

Jak przewozić ładunki niebezpieczne?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Ładunki niebezpieczne to przede wszystkim takie, które mogą stanowić duże zagrożenie zarówno dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi czy zwierząt, jak i środowiska naturalnego oraz mienia. Warto podkreślić, że przeważnie transport takich przesyłek jest zabroniony, a jeśli już się odbywa, to koniecznie musi być zgodny z warunkami sprecyzowanymi przez przepisy prawa. Chodzi tutaj zwłaszcza o regulacje zawarte w Konwencji ADR. Z jej zapisami można się zapoznać m.in. na stronie tej firmy przewozowej: https://tsl-nordic.com/transport-ladunkow-niebezpiecznych-adr/.

Zaostrzone regulacje sprzyjają bezpieczeństwu na drodze

Konwencja ADR to umowa międzynarodowa podpisana w Genewie w 1957 roku. Obowiązuje ona w 46 państwach, w tym również w Polsce. Warto zaznaczyć, że przepisy zawarte w tym dokumencie nakładają określone obowiązki nie tylko na samego przewoźnika, ale również na inne instytucje zaangażowane w produkcję czy transport ładunków niebezpiecznych — chodzi m.in. o nadawcę towaru, jego wytwórcę i odbiorcę końcowego. Sam transport powinien się rozpoczynać od właściwej klasyfikacji, która umożliwi ustalenie najlepszego możliwego środka transportu i sposobu przejazdu. Wśród towarów niebezpiecznych wyróżniamy w szczególności: materiały wybuchowe, gazy trujące i palne, materiały organiczne, utleniające, zakaźne, trujące, żrące, promieniotwórcze, samoreaktywne itp. Każdy z nich jest zaklasyfikowany do odpowiedniej kategorii i posiada swój własny numer zagrożenia (tzw. UN) – dzięki temu można dobrać właściwe opakowanie i pojazd. Do przewozu tego rodzaju materiałów najczęściej wykorzystuje się dobrze zabezpieczone naczepy plandeki, szczelne kontenery i cysterny. Co istotne, towary mogą być transportowane zarówno w sztukach (w tym przypadku każda jest osobno oznakowana), jak i luzem (dotyczy to głównie materiałów niestwarzających wielkiego zagrożenia).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*