Zdrowe ciało

Z jakimi problemami warto udać się do psychologa?

Z jakimi problemami warto udać się do psychologa?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Korzystanie z pomocy psychologicznej w wielu krajach świata jest obecnie standardem. Psycholog daje ludziom wsparcie w sytuacjach kryzysowych, towarzyszy im w podejmowaniu ważnych decyzji, oraz pomaga ustalić swoją pozycję w środowisku społecznym. Psycholog nie ocenia i nie wartościuje zachowania wspieranej osoby. Jego zadaniem jest obiektywne podejście do problemu i wskazywanie różnych możliwości jego rozwiązania.

Pomoc psychologiczna dla dorosłych

Przede wszystkim należy się udać do psychologa z chwilą, gdy pojawią się jakieś problemy utrudniające codzienne funkcjonowanie. Na przykład trudności z zasypianiem, zaburzenia pamięci i koncentracji, nadmierna pobudliwość nerwowa lub przeciwnie – obniżenie aktywności i sprawności intelektualnej. Psychologowie z poradni https://psychomedic.pl/psycholog-warszawa/ , na podstawie rozmowy, wywiadu i specjalistycznych testów diagnostycznych, ustalą przyczyny tych zaburzeń. Jeżeli źródłem dyskomfortu psychicznego jest sytuacja rodzinna lub stresujące warunki pracy, psycholog wskaże sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych. Dobierze odpowiednie metody zachowania asertywnego, ułatwiającego prawidłowe kształtowanie relacji interpersonalnych. Psycholog jest również pierwszą osobą, do której należy się zwrócić w sytuacji zagrożenia uzależnieniem, stania się ofiarą przemocy lub mobbingu.

Diagnostyka dla dzieci

Rodzice powinni jak najwcześniej reagować, gdy zaobserwują jakieś niepokojące objawy w zachowaniu dziecka – nadpobudliwość psychoruchową, trudności w nauce, albo fragmentaryczne niedobory rozwojowe. Jeżeli wstępna diagnoza mikrouszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego wykluczy podłoże organiczne tych zaburzeń, psycholog ustali strategię reedukacji lub terapii zajęciowej. Wyniki badań specjalista przekaże w pisemnej opinii, w której zawarte będą również wskazówki dla rodziców i nauczycieli odnośnie do sposobów zintegrowanego działania na rzecz dziecka.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*