Life & Style

Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników narażonych na kontakt z gazem?

Jak dbać o bezpieczeństwo pracowników narażonych na kontakt z gazem?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Ulatniający się gaz stanowi duże niebezpieczeństwo. Sytuacja ta jest szczególnie poważna, kiedy dochodzi do niej w zamkniętym i słabo lub wcale nie wentylowanym pomieszczeniu. Gaz jest groźną lotną substancją z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, jego wyższe stężenie w powietrzu może doprowadzić do zapłonu i nieobliczalnego w skutkach wybuchu. Dzieje się tak, kiedy stężenie to osiągnie poziom od 5 do 15% i pojawi się wyzwalacz eksplozji w postaci iskry płomienia lub iskry elektrycznej. Po drugie, powietrzem o takim procentowym poziomie gazu nie da się normalnie oddychać. Skutkiem przebywania w takim środowisku jest więc śmierć, nawet jeśli ostatecznie nie doszło do zapłonu.

Technika, która pomaga ratować życie

Grupy zawodowe narażone na kontakt z gazem to przede wszystkim pracownicy pogotowia gazowego, monterzy i pracownicy budowlani oraz strażacy w akcji. Ryzyko to obejmuje zarówno wdychanie gazu, jak i możliwość odniesienia poważnych obrażeń wskutek wybuchu. Ochrona tych osób wiąże się z zastosowaniem szeregu środków. Maski gazowe chronią przed wdychaniem szkodliwych mieszanek gazowych, a specjalne kombinezony izolują od wysokich temperatur. Warto także korzystać z urządzeń służących do detekcji uwalniającego się gazu, których szukać można choćby na stronie https://safetech.net.pl/produkty-kategoria/detektory-mierniki-analizator-gazow/. Wykrywają one obecność niepożądanej w powietrzu substancji. Określają jej natężenie, a także precyzyjnie lokalizują nieszczelne miejsce.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*