Zainteresowania

Jakimi sprawami zajmuje się komornik sądowy?

Jakimi sprawami zajmuje się komornik sądowy?
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy konkretnym sądzie rejonowym. Ciąży na nim obowiązek realizacji orzeczeń wydawanych przez organy władzy. Kompetencje komornika oraz zakres jego obowiązków jest jednak zdecydowanie szerszy.

Co wchodzi w zakres obowiązków komornika?

Komornik zajmuje się przede wszystkim ściąganiem należności z majątku dłużnika na rzecz wierzyciela. Może się to jednak odbyć dopiero wtedy, gdy sąd wyda tytuł wykonawczy. Jest to bowiem już ostatni etap postępowania toczącego się wobec dłużnika zalegającego z płatnościami.

Do tego, aby komornik mógł zająć majątek dłużnika konieczne jest przeprowadzenie wcześniej kilku czynności. Musi on przede wszystkim zająć się poszukiwaniem tego dobra, sporządzeniem spisu stanu faktycznego, a także zabezpieczeniem roszczeń. Komornik ma prawo do wykonania dwóch rodzajów egzekucji sądowej. Pierwszą z nich jest egzekucja pieniężna polegająca na zabezpieczeniu świadczeń, takich jak wynagrodzenie za pracę, emerytura itd. Oprócz tego ma on prawo również do wykonania egzekucji niepieniężnej. Oznacza to, że może zająć i skonfiskować pojazdy mechaniczne, nieruchomości, elementy będące wyposażeniem domu lub firmy itd.

Zostają one zlicytowane podczas licytacji komorniczej, a uzyskane z niej środki wykorzystywane są do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. Do tego, aby zostać prawnikiem konieczne jest ukończenie studiów np. administracyjnych, a także odbycie obowiązkowej aplikacji. Stronę jednego z nich znaleźć można pod adresem https://komorniktarnobrzeg.pl/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*